Hoe maak ik een orderpicking aan?

Stap 1 - Levering module openen

Aan de linkerzijde van je scherm vind je de verschillende modules terug, waaronder de module Levering. Deze bevat het item Order Picking. Als je hier op klikt, krijg je een overzichtslijst van alle Pick Orders.

Stap 2 - Nieuw Pick Order aanmaken

Klik rechts bovenaan op Nieuw Pick Order om naar het volgende scherm te gaan.

Stap 3 - Pick order  gegevens invullen

Hier ga je een aantal parameters moeten invullen zoals:

 • Datum: Datum wanneer de pickorder is gebeurd of gaat gebeuren.
 • Afzender: Dit is de persoon van waar de levering afkomstig is, vermits jij de order aanmaakt, zal dit meestal jezelf zijn.
 • Klant: Dit is de persoon voor wie de levering bestemd is.
 • Opdrachtgever: Hier kan je aanduiden wie de opdrachtgever is.
 • Referentie: Hier krijg je de mogelijkheid om een referentie toe te voegen. Dit veld is niet verplicht.
 • Transporteur: Hier duid je aan wie verantwoordelijk is voor het vervoer van het fruit.
 • Afleverlocatie: Duid hier de locatie aan waar het fruit afgeleverd wordt. Sommige bedrijven hebben meerdere afleverlocaties.
 • Opmerkingen: Hier heb je de mogelijkheid om iets over de levering te zeggen wat voor jou belangrijk is. Dit veld is uiteraard niet verplicht.

Stap 4 - Producten toevoegen

Aangezien pickorders doorgaans gebaseerd zijn op variëteit, is het cruciaal om bij het opmaken van producten in de sortering hier de nadruk op te leggen. Tevens dient speciale aandacht te worden besteed aan de klant. Alleen producten die behoren tot het eigen bedrijf of die zijn toegewezen aan de specifieke klant in het pickorder, zullen zichtbaar zijn. Producten waarvan de klant niet overeenkomt met de klant van het pickorder (of van het eigen bedrijf zijn) worden niet weergegeven.

Voor uitgebreide instructies over het aanmaken van sorteerproducten, verwijzen wij graag naar het supportartikel: "Hoe maak ik een nieuw product aan?". In dit artikel wordt stapsgewijs uitgelegd hoe een sorteerproduct kan worden aangemaakt.

Indien de bovenstaande stappen correct zijn uitgevoerd, zal er een overzicht verschijnen bij het opmaken van je pickorder met alle in aanmerking komende producten. Boven aan dit overzicht wordt een filterveld weergegeven, waarmee je op een meer specifieke manier kunt zoeken.

Selecteer de producten die de klant nodig heeft door deze aan te vinken. Bovendien bestaat de mogelijkheid om nieuwe producten toe te voegen via de knop dupliceren.

Vervolgens klik je op de groene knop 'Toevoegen als individueel', waarna er een pop-up scherm verschijnt om de hoeveelheden in te voeren.
Indien je meerdere maten van hetzelfde product verkoop (bv 40/+), dan selecteer je alle opties die erin mogen, en dan heb je de optie 'Toevoegen als bulk'. Je geeft het totaal aantal colli of pallets in, en tijdens het picken kan dan eender welk van deze maten gebruikt worden.

Je krijgt in het pop-up scherm de mogelijkheid om het aantal colli of het aantal pallets in te geven. Bij ingave van pallets rekent het systeem uit hoeveel colli dit omvat. Na opslaan kan je de producten gaan bewerken om prijzen te gaan toevoegen en eventueel nog aanpassingen te doen aan het aantal colli of pallets.

Ter info uitleg All-in, bruto en netto prijzen:

 • All-in: Prijs voor de hele colli, inclusief al het verpakkingsmateriaal.
 • Bruto prijs: Prijs voor de hele colli buiten de verpakkingen die exclusief staan onder het leeggoed
 • Netto prijs: Prijs voor het fruit, hier worden de leeggoed items die inclusief staan nog eens van de bruto prijs afgetrokken.

Stap 5 - Aanmaken van een leverbon

Nadat je de gewenste producten en hoeveelheden hebt toegevoegd aan je pickorder, kan je een leverbon aanmaken.

Stap 6 - Picken van producten

De aangemaakte leverbon kan je openen in de mobile app.

Als je producten hebt toegevoegd waarvoor je geen volledige pallet nodig hebt, raden we je aan om het volgende artikel te raadplegen: Hoe splits ik pallets op in mijn uitvoerbon

Je kan onder orderpicking enkel de producten toevoegen die je hebt opgegeven in je pickorder. Zodra je aan het gevraagde aantal zit zal de lijn groen oplichten.

Heb je de gevraagde hoeveelheid nog niet bereikt dan licht deze lijn oranje op.

Nadat je de gevraagde producten en hoeveelheden hebt toegevoegd sluit je de leverbon af, je pickorder zal dan ook op voltooid komen te staan.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0