Hoe registreer ik nieuw fruit?

Vereiste

Sorteer module openen

Aan de linkerzijde van je scherm vind je de verschillende modules terug. Hier vind je de module "sorteren" terug. Door hier op te klikken krijg je verschillende opties onder deze knop.

 

Fruit registratie openen

In het overzicht dat zich onder "Sorteren" bevindt, vind je de knop "Fruit registratie" terug. Door hier op te klikken open je het scherm met een overzicht van al je sorteerloten.

 mceclip0.png

Sorteerlot openen

Rechts, ter hoogte van het sorteerlot, vind je de blauwe knop "Open" terug. Door hier op te klikken, open je het scherm met alle gegevens van dit sorteerlot.
 
mceclip0.png
 
 

Nieuwe registratie toevoegen

Bovenaan de overzichtslijst vind je de groene knop "Nieuwe registratie". Door hier op te klikken, open je het scherm om een nieuwe fruit registratie aan te maken.

mceclip0.png

 

Fruit registratie gegevens invoeren

Bij deze stap dien je drie onderdelen te doorlopen.

Fruitgegevens

Het eerste onderdeel voor een nieuwe fruitregistratie is het onderdeel "Fruit gegevens".
Hier moeten de volgende parameters ingevuld worden:

Klant: Duid aan wie de klant is van het fruit waarvan je een fruitregistratie wilt aanmaken.
Ondermaat: Geef de ondermaat in van de variëteit.
Bovenmaat: Geef de bovenmaat in van de variëteit.
Categorie: Duid de categorie aan van dit fruit. Voor een nieuwe categorie aan te maken verwijzen wij je graag door naar het artikel "Hoe voeg ik een nieuw item in de lijst toe?"
Variëteit: Dit wordt automatisch ingevuld. Dit zou ook normaal gezien niet meer moeten veranderd worden.
Teelt: Dit wordt automatisch ingevuld. Dit zou ook normaal gezien niet meer moeten veranderd worden.
Opmerkingen: Hier heb je de mogelijkheid om iets over de registratie te zeggen wat voor jou belangrijk is. Dit veld is uiteraard niet verplicht.

Klik vervolgens op de groene knop "Next". Hierdoor kom je op het scherm voor de verpakking gegevens aan te duiden.

mceclip1.png

Verpakkingsgegevens

Bij het onderdeel "Verpakking gegevens" heb je twee mogelijkheden:

Indien je type verpakking een voorraadkist is, moet je de volgende parameters invullen:

Verpakkingsnaam: Duid de juiste verpakkingsnaam aan.
Voorraadkist: Duid het juiste voorraadkist aan. Het kan zijn dat dit automatisch wordt ingevuld.
Fruit gewicht:Dit is het gewicht van het fruit per voorraadkist.

Indien je type verpakking een colli/pallet is, moet je de volgende parameters invullen:

Verpakkingsnaam: Duid de juiste verpakkingsnaam aan.
Colli: Duid de juist colli aan. Het kan zijn dat dit automatisch wordt ingevuld.
Colli aantal: Dit is het aantal colli's er op 1 pallet staan.
Fruit gewicht: Dit is het gewicht van het fruit per colli.
Pallet: Duid het juiste pallet aan.

Indien de parameters ingevuld zijn, klik dan op de groene knop "Next". Deze knop staat rechts onderaan de parameters.

mceclip2.png

Varia gegevens

Bij het scherm "Varia" moeten de volgende parameters ingevuld worden:

Aantal items te registreren: hier vul je in hoeveel palletten je wilt registreren.
Etiket lay-out: Hier heb je de keuze uit volgende:
Volledig: Op het etiket zal alle informatie staan.
Minimaal: De info op het etiket zal minimaal zijn.
Maat en klasse: Alleen de maat en klasse staan op het etiket.
Activatie methode: Hier heb je de keuze uit 'direct' en 'scan'.
Scan: De code wordt pas actief als de code eens gescand wordt of ergens wordt gebruik.
Direct: De code wordt direct actief nadat je deze registratie hebt aangemaakt.

Vervolgens klik je op de groene knop "Finish". Deze bevindt zich onderaan de parameters.

Als je hier op klikt, open je een nieuw tabblad waar je de mogelijkheid krijgt om af te drukken. Aan de linkerzijde heb je de instellingen van het afdrukken. Als alles in orde is, druk je op de blauwe knop "Afdrukken". De codes worden vervolgens afgedrukt. 

mceclip1.png

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 1