Uitvoer: Hoe voeg ik een nieuwe code toe?

Vereiste

Stap 1 - Uitvoer openen

Aan de linkerzijde van je scherm vind je de verschillende modules terug, waaronder de module Levering. Deze bevat 2 types leverbonnen Invoer en Uitvoer. Als je op uitvoer klikt, krijg je een overzichtslijst van  alle uitvoerbonnen.

mceclip0.png

Stap 2 - Details leveringsbon openen

Rechts, ter hoogte van de leveringsbon vind je de blauwe knop Open terug. Door hier op te klikken open je het scherm met de details van de leveringsbon.

Stap 3 - Code toevoegen

Klik vervolgens op de groene knop Toevoegen. Deze bevindt zich in het onderdeel Ongesorteerd Geladen, Gesorteerd Geladen en Leeggoed Geladen. Vervolgens wordt er een scherm geopend voor een code toe te voegen.

 • Ongesorteerd en Gesorteerd

  • Code invoeren:

   Alvorens je kan beginnen invoeren is het belangrijk dat je eerst een filter selecteert waaruit je je levering gaat verzenden. Duid vervolgens aan welke je wil aanvullen, meerdere selecties is mogelijk. Druk vervolgens op de blauwe knop zoeken.

   mceclip3.png

    Vervolgens krijg je een stap verder het beschikbare fruit te zien. Hierbij kan je opnieuw filters invoegen om het zoeken makkelijker te maken.

   mceclip0.png

  • Fruit aanduiden

   Indien je één of meerdere parameters hebt ingevuld, krijg je allemaal codes die aan de parameters voldoen. Je kan de codes aanduiden via het selectie vak aan te duiden. Indien je alle codes die op je scherm staan nodig hebt, klik dan op het selectievakje bovenaan de lijst.

   mceclip5.png

   Heb je ze allemaal geselecteerd druk dan op opslaan.

   Nuttige tip:

   Indien je meerdere codes wil selecteren,
   kies je er best voor om alle codes zichtbaar te maken.

   Show all entries
   mceclip6.png
 • Leeggoed

  • Code invoeren:

   Om een code toe te voegen, moeten de volgende parameters ingevuld worden: 
    • Leverancier: Wie is de leverancier van dit leeggoed?
    • Leeggoed type: Hier duid je aan om welk type leeggoed het gaat.
    • Leeggoed: Duid het juiste leeggoed aan.
   mceclip1.png
  • Leeggoed toevoegen

   Vervolgens krijg je het leeggoed die aan de parameters voldoen. Om een leeggoed toe te voegen, klik je op het selectievakje links van het leeggoed . Als je het leeggoed dat je wilt toevoegen hebt aangeduid, klik je op de groene knop Volgende.

   Vervolgens moet je het aantal leeggoed invullen dat je zoekt in te voeren.
   Klik om af te sluiten op de groene knop Toevoegen. Naast aantal vind je de beschikbare hoeveelheid terug.

   mceclip8.png

    

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0