Hoe voer ik een reeds uitgevoerde behandeling in?

Opgelet!

Voordat je een behandeling kan in geven voeg je eerst een teelt, machine en configuratie toe. 

 

Stap 1 - Spuitschrift module openen

Aan de linkerzijde van je scherm vind je de verschillende modules terug. Hier vind je de module Spuitschrift terug. 
In het menu dat zich onder Spuitschrift bevindt, vind je de map Behandelingen.
Onder Behandelingen heb je het item Overzicht. Via dit item krijg je een overzicht van alle behandelingen.
mceclip0.png
 

Stap 2 - Nieuwe behandeling aanmaken

Bovenaan de overzichtslijst van alle geplande of uitgevoerde behandelingen vind je de groene knop Nieuwe behandeling. Door hier op te klikken open je een lijst waarin je de keuze hebt waarvoor je een behandeling zou willen uitvoeren.
 
 

Stap 2 bis - Land aanduiden

Indien je teelten/ percelen niet over meerdere landen verspreid zijn, heeft deze uitleg voor jou geen meerwaarde.

Wanneer je teelten/percelen in meerdere landen liggen, krijg je een scherm waarbij je het land waar je de behandeling uitvoert gaat aanduiden. Kies het land en klik op de groene knop Volgende. Vervolgens krijg je een scherm waarin je de gegevens van je behandeling kunt invoeren.

mceclip0.png

 

Stap 3 - Gegevens invullen

Om een behandeling in te voeren moeten er een aantal gegevens ingevuld worden. Hieronder kan je lezen hoe je dit stapsgewijs doet:

    • Behandelingsdatum

     Bovenaan je scherm vul je de start- en einddatum van je behandeling in. Je zal zien dat  deze automatisch wordt ingevuld op de huidige datum. Dit kan je makkelijk aanpassen door met de cursor op de datum te klikken. Dit geldt ook voor start- en eindtijd.

     mceclip1.png

    • Oppervlakte

     Aan de linkerzijde van je scherm kan je het type aanduiden waarop je de oppervlakte gaat bepalen. Onder de afbeelding kan je de nodige info lezen van wat elk onderdeel inhoudt, zodat je weet hoe je het kan invullen.

     mceclip2.png

     • Weergave:
      Hier duid je aan of je de behandeling per teelt, per perceel, per behandelingseenheden*, per teler of biologisch gaat uitvoeren. 

     *Dit is een groepering van teelten. Voor het aanmaken van een nieuwe behandelingseenheid verwijzen wij je graag door naar het artikel Hoe voeg ik een nieuwe behandelingseenheid toe?.

     • Wat ga je behandelen?:
      Duid aan welke teelt/ perceel/behandelingseenheid je gaat behandelen. Je kan de opties verder uitklappen door op het volgende pijltje te klikken
     • Oppervlakte type:
      Via de instellingen onder Mijn Bedrijf kan je een standaard oppervlakte type invullen voor elk type bespuiting (gewas, onkruid,...)
      • Bruto - Teelt x Spuit factor: Je gaat de behandeling uitvoeren op je bruto teeltoppervlakte maal de spuit factor van deze teelt.
      • Bruto - Teelt: Je gaat de behandeling uitvoeren op het bruto teeltoppervlakte.
      • Bruto - Zwartstrook: Je behandeld alleen de zwartstrook van de bruto oppervlakte.
      • Bruto - Grasstrook: Je behandeld alleen de grasstrook van de bruto oppervlakte.
      • Netto: Dit is hetzelfde als hierboven, alleen wordt hier de netto-oppervlakte gebruikt in plaats van de bruto-oppervlakte.
     • Behandelingsoppervlakte:
      Deze wordt automatisch uitgerekend.

    • Middelen

     Aan de rechterzijde van je scherm kan je de middelen ingeven die je gaat gebruiken voor deze behandeling.

     mceclip0.png

      

     Om een middel te kunnen toevoegen, klikt je op de groen knop Toevoegen.

     Hieronder krijg je de locatie(s) te zien waar je voorraad gestockeerd staat. Duid de locatie aan waar je het middel voor behandeling zich bevindt.

     mceclip0.png

      

     Je krijgt nu een balk waar je de gegevens kunt ingeven omtrent je middel. De volgende parameters moeten ingevuld worden:

     • Naam: 
      Hier duid je de naam aan van het middel dat je gaat gebruiken. Het makkelijkste is om in de balk zelf je middel te typen. Zo kan je snel zien of het middel in de lijst weergegeven is. Staat het middel niet in de lijst klik dan alle middelen aan. Zo ga je een lijst krijgen van alle middelen in onze databank.
     • Dosering/Ha* :
      Hier vul je in hoeveel je van dit middel per hectare wilt gebruiken voor deze behandeling.
     • Hoeveelheid* : 
      Hier vul je in hoeveel je van het product gebruikt tijdens deze behandeling.
     • Reden:
      Vul de reden in waarom je deze behandeling uitvoert.
     * Als je één parameter hebt ingevuld, wordt de andere automatisch door het systeem ingevuld.

     Indien je dit middel terug wilt verwijderen druk je op de rode knop Verwijderen. Deze knop staat naast het middel, in de kolom Acties.

     Staat je middel niet in de lijst?

     Dan kan je deze laten toevoegen door op de witte knop Middel niet gevonden? te klikken.
     Je wordt automatisch doorgestuurd naar de invulpagina om de aanvraag van het nieuwe middel in te dienen. 

     mceclip1.png

      Extra

     Wil je snel kunnen zien hoeveel middel je nog in voorraad hebt?
     Klik op de blauwe knop voorraad. Hier krijg je een overzicht van hoeveel er nog van dit middel op voorraad is.

     mceclip4.png

      
    • Uitvoering

     Rechts op je scherm kan je informatie over de uitvoering van je behandeling invullen.

     mceclip5.png

      

     Volgende parameters dienen ingevuld te worden:

      
     • Machine:
      Hier duid je aan welke machine je gebruikt voor deze behandeling. 
     • Machine configuratie:
      Hier vul je in om welke configuratie, van de aangeduide machine, het gaat bij deze behandeling.
     • Uitvoerder:
      Hier vul je de persoon in die deze behandeling heeft uitgevoerd.
     • Water/ha:
      Hier wordt weergegeven hoeveel water per hectare er nodig is.

     Indien je een behandeling wenst toe te voegen die geen machine vereist, klik je op Behandeling wordt uitgevoerd zonder machines(s).

     mceclip0.png

    • Details

     Rechts op je scherm kan je de details invullen in verband met je behandeling.

     mceclip6.png

     Dit houdt de volgende parameters in:

      • Fenologisch stadium:
       Hier duid je aan in welk fenologisch stadium je teelt was wanneer je de behandeling hebt uitgevoerd.
      • Weer:
       Deze wordt automatisch ingevuld. De weergegevens worden elke dag om 12 uur opgehaald.
      • Opmerkingen:
       Hier heb je de mogelijkheid om iets over de behandeling te zeggen wat voor jou belangrijk is. Dit veld is niet verplicht.
      • Aanleiding: 
       Hier duid je aan waarom je deze behandeling uitvoert. De mogelijkheden zijn: 
        • Advies: je voorlichter heeft je aangeraden om deze behandeling te doen.
        • Waarneming: Je hebt iets waargenomen, waardoor je deze behandeling doet.
        • Modelgebaseerd op wetenschappelijke analyses.
        • MonsteranalyseEr is een monster afgenomen van je teelt. Hier uit is gebleken dat je een behandeling moet uitvoeren.
        • Doeltreffendheid: Duid hier aan hoe goed deze behandeling heeft gewerkt voor je teelt.
      

Stap 7 - Behandeling opslaan

Wanneer alle gegevens correct zijn ingevuld, kan je onderaan op het scherm op de groene knop Opslaan klikken. Vervolgens krijg je een scherm met het overzicht van al je uitgevoerde behandelingen.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 14 van 15