Hoe maak ik een nieuwe teelt aan en hoe teken ik deze in?

Vereiste

Alvorens je deze stappen kan toepassen dien je eerst een perceel of een kas toe te voegen.

 

Stap 1 - Teelt module openen

Aan de linkerzijde van je scherm vind je de verschillende modules terug. Hier vind je de module Teelt terug. Door deze aan te klikken krijg je verschillende opties onder deze knop.

 

Stap 2 - Teelten overzicht openen

In het overzicht dat zich onder Teelt bevindt, vind je de link Teelten. Via deze link open je het scherm met een overzicht van al je teelten.

mceclip0.png

 

Stap 3 - Nieuwe Teelt toevoegen

Bovenaan de lijst van alle teelten, vind je de groene knop Nieuwe teelt terug. Indien je zowel percelen als kassen hebt, zal je hier een keuze moeten maken voordat je het pop-up scherm krijgt.

 
mceclip1.png
 
 
Duid het juiste perceel/kas en gewas aan. Afhankelijk van het gewas kan je het bijhorende plantsysteem selecteren en klik vervolgens op Volgende.
 
 
mceclip2.png
 
 

Stap 4 - Algemene gegevens invullen

Voordat je start met alle informatie in te geven, vul je een Teelt Naam in. Deze naam geeft jou duidelijkheid over welke teelt het precies gaat en hangt vast aan een Teelt Nr. Deze laatste wordt automatisch toegekend door het programma.
 
Bij Plant datum vul je de datum in wanneer de teelt werd geplant en het Plant systeem wordt automatisch overgenomen op basis van wat er in voorgaande pop-up werd geselecteerd.
 
 
mceclip3.png
 

 

Stap 5 - Teelt intekenen op de kaart

Belangrijk is dat je eerst je teelt uit tekent op het perceel. Duid de hoekpunten aan via een klik op de linkermuisknop.
Doe dit in (tegen-)wijzerzin! Je kunt een punt verplaatsen door op dit punt te drukken met je linkermuisknop en de muis te bewegen naar de juiste plaats terwijl je je linkermuisknop ingedrukt houdt.

 

mceclip0.png

 

Aan de rechterzijde van je scherm wordt de Bruto oppervlakte automatisch uitgerekend, maar deze kan handmatig aangepast worden. Je kan punten verwijderen door op de rode knop Verwijder laatste punt te klikken.

 

mceclip3.png

 

Nuttige tip!

Je kan ook aparte rijen aanduiden.  Hieronder vind je een voorbeeld van hoe dit eruit zou kunnen zien.
Volg de cijfers om in de juiste volgorde te tekenen

 

mceclip1.png
 
 
 

Stap 6 - Teeltgegevens invullen

De criteria zijn gekoppeld aan het plantsysteem en het gewas. Hierdoor gaat u niet altijd alle criteria zien.
Je ziet 3 tabbladen waaruit je een keuze kan maken van hoe je jouw gegevens wenst in te vullen: oppervlakte , meter of aantal bomen/planten. Je hoeft enkel 1 tab in te vullen, niet alle 3!

 

mceclip1.png

 

Afhankelijk van welk tabblad je gekozen hebt, zal je enkele van onderstaande parameters moeten invullen:

 • Netto Oppervlakte: De oppervlakte van je teelt alleen.
 • Bruto Oppervlakte: De Netto oppervlakte samen met de kopakkers.
 • Padbreedte: De afstand van het midden van de rij tot het midden van de volgende rij.
 • Aantal/meter: Het aantal planten per meter.
 • Totaal lopende meters: De totale lengte van een rij uitgedrukt in meter.
 • Totaal aantal planten: Het totaal aantal planten aanwezig op de teelt (aantal/meter x lopende meters).
 • Rijpad breedte: Afstand van het midden van de rij, tot het midden van de volgende rij.
 • Plant afstand: Afstand tussen 2 bomen in de lengte van de rij.
 • Grasstrook breedte: De breedte van de grasstrook van 1 rij.
 • Bufferzone of teeltvrije zone: De bufferzone/teeltvrije zone is een niet behandelde strook van een terrein in de nabijheid van een wateroppervlak.
 • Spuitfactor: Waarde tussen 0-100%. Dit is de verhouding van de hoogte van de boom ten opzichte van de totale hoogte van de sproeier.
 • Rijen-systeem: Het aantal bomen per plantbed.

 

 

Vul het gedeelte Teelt Gegevens in.
Ook hier zijn de criteria afhankelijk van het gewas en het plantsysteem.

 

mceclip1.png

 

Stap 7 - Certificering invullen

Hier kan je certificeringen aanduiden. Dit doe je door op het vierkantje te drukken die naast de certificering staat.

 

mceclip2.png

 

Stap 8 - Hoofdteelt invullen

Selecteer de juiste variëteit van het geselecteerde gewas. Automatisch rekent hij het aantal planten uit voor deze variëteit.
 

Stap 9 - Bestuivers invullen 

Indien er bestuivers aanwezig zijn op de teelt kan je deze gaan toevoegen via de knop toevoegen.
 
mceclip0.png
 
Hier ga je ook aanduiden of deze plaats innemen in de plantrij. Indien je "ja" hebt aangeduid dan wordt het aantal planten in de hoofdteelt verminderd met de bestuivers die zijn toegevoegd.
 
mceclip1.png
 

Stap 10 - Teelt opslaan

Wanneer alle gegevens correct zijn ingevuld, kan je onderaan het scherm bij perceel gegevens op Opslaan klikken. 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0